מספר טלפון


6595891 - 04 מוזר ובנו בע"מ חברה לבנין
6595893 - 04 קירור חשמל אסולין יחיאל וצביה חימום מיזוג אויר ביתי מס
6595894 - 04 פקס) עפולה) עפולה דוד עופר מנהל מעונו
6595895 - 04 ענבל גלריה לאומנות ודברי משכית
6595896 - 04 ואקד זועבי
6595897 - 04 בן משה ויויאן ומשיח יהודית