מספר טלפון


6595901 - 04 פקס) סניף) עפולה
6595902 - 04 ענזי חיים ונאוה
6595904 - 04 פחימה ורדה ואשר
6595907 - 04 סמדיה אחמד
6595908 - 04 גוטליב זאב