מספר טלפון


6595952 - 04 איגנטוב אסיה
6595956 - 04 אלימלך דוד
6595959 - 04 הר אל יהונתן הנדסאי בנין וסילבי