מספר טלפון


6595970 - 04 אוחנונה סימה
6595972 - 04 שטיין ראובן ושושנה
6595975 - 04 מרשה זאב
6595978 - 04 מזנון ניצן