מספר טלפון


8306000 - 04 נטלאנד בע"מ
8306010 - 04 (פקס) נטלאנד בע"מ
8306280 - 04 תוכנה ניתוח מערכות אלון
8306611 - 04 משרד
8306611 - 04 משרד
8306666 - 04 תקשורת ישראל בע"מ מוקד ביפר
8306666 - 04 ביפר תקשורת ישראל בע"מ מוקד פייג'קול
8306700 - 04 מרכז הכרמל
8306701 - 04 פקס) מרכז) הכרמל