מספר טלפון


8325021 - 04 רוזנברג יאיר ואורלי
8325022 - 04 גרינברג עמי ומלי
8325023 - 04 דמרי חיים
8325024 - 04 שוורץ קמיליה
8325025 - 04 שפירא רינה
8325026 - 04 פנטזיה מספרה לוי רות וחורש דוד
8325029 - 04 בוטשטיין חיים