מספר טלפון


8325680 - 04 בקי אבי וחיה
8325681 - 04 פרוביזור מנחם וזיוה
8325682 - 04 לחמן שהם ד"ר דרורית רופאת משפחה מעונה
8325683 - 04 טרוק עמי ואילנה
8325685 - 04 גרינברג ויקטוריה ואלכסי
8325686 - 04 שושנה לביא
8325688 - 04 פרידמן דליה
8325689 - 04 פרידמן רינה וגדעון