מספר טלפון


8354200 - 04 מרכז הכרמל ראשי
8354204 - 04 אשראי (פקס) מרכז הכרמל ראשי
8354222 - 04 (פקס) מרכז הכרמל ראשי
8354311 - 04 נוף מלון
8354311 - 04 "נוף מלון חיפה
8354485 - 04 אזרחי משמר