מספר טלפון


8386002 - 04 ספירו ישראל
8386003 - 04 בנצ'יק מירי ואורי
8386004 - 04 פילוסוף שרה
8386005 - 04 שרון דוד וטובה
8386006 - 04 שומכר יואב ויהודית
8386007 - 04 אריה מושקוביץ
8386008 - 04 חמו אריה