מספר טלפון


8386010 - 04 עמיקם ד"ר טל
8386011 - 04 קיסנר חנה
8386012 - 04 אשרף שנבור
8386014 - 04 יפה מרדכי
8386015 - 04 כהן אליהו
8386017 - 04 שיינר מקשוש
8386018 - 04 ולנר אריה
8386019 - 04 צופף יעקב