מספר טלפון


8386030 - 04 אפל הדסה
8386031 - 04 שקד פרויקטים אגרו תעשייתים בע"מ
8386032 - 04 שי גרטרוד ומאיר
8386034 - 04 עודה איברהים קבלן לעבודות בנין ושיפוצים
8386035 - 04 ארנון (חיים עו"ד ואריאלה (זילברגבר
8386036 - 04 שריג יעל
8386037 - 04 אידלברג צפורה ויוסף
8386038 - 04 שביב אברהם ורות
8386039 - 04 חיה אלישע