מספר טלפון


8386040 - 04 אקודיק בע"מ
8386041 - 04 צביה ביזר
8386042 - 04 סרולוביץ בניש תווך ונכסי דלא ניידי
8386043 - 04 ברמן יורם מהנדס מכונות ורות
8386044 - 04 ארטל אטיה
8386044 - 04 חושי הדר תמר
8386045 - 04 שרמק רודולף
8386048 - 04 מרגוט שפיצר
8386049 - 04 דניאל אברהם ושולמית