מספר טלפון


8386070 - 04 רוסמן אברהם
8386072 - 04 כץ זיגמונד
8386073 - 04 בובליצקי (זהר וצביקה (פוקס
8386074 - 04 אבועזיז יצחק ויפה
8386075 - 04 מימון אלברט ונונה
8386076 - 04 מימון אליהו ודינה
8386077 - 04 בן שבת מרדכי
8386078 - 04 שנורמן ארוין