מספר טלפון


8386150 - 04 בקרמוס מרדכי ורבקה קרן
8386151 - 04 בן חמו לימור ורונן
8386153 - 04 פינקלשטיין יוסף ויפה
8386154 - 04 קלוג לוסי
8386155 - 04 קרסו שרה ושמטוב הנרי
8386156 - 04 וייס מנחם ומרדכי
8386157 - 04 כהנא צפורה
8386158 - 04 נחום רז
8386159 - 04 כהנא מיכאל וזיוה