מספר טלפון


8386250 - 04 פורת משה וחנה
8386251 - 04 לומברוזו (שמואל (חאן דה לומברוזו
8386252 - 04 לוי חיים
8386255 - 04 סאלם בנימין
8386256 - 04 שויג (נחה (נוסיה
8386257 - 04 נגרי עובדיה אדריכל
8386259 - 04 דורבן פרופ' דוד ורחל