מספר טלפון


8386282 - 04 שרייר יצחק
8386283 - 04 נתן משה וחיה
8386284 - 04 אוזיק אברהם
8386285 - 04 מזרחי פנינה ודוד
8386286 - 04 דב גרינברג
8386287 - 04 לוי יוסף ואידה
8386288 - 04 פישל אלכסנדר