מספר טלפון


8386310 - 04 קרוב בנימין ופרידה
8386311 - 04 ליבר שאול
8386313 - 04 קריץ בנימין ופנינה
8386314 - 04 מילס קמליה ומשה
8386316 - 04 חביבה ומרסל בכר
8386318 - 04 בנארי דב נגר ושרה