מספר טלפון


8386321 - 04 פרידמן חנה ואהרן
8386327 - 04 אלימלך יוסף ומלכה
8386328 - 04 דימנט ישראל מהנדס אזרחי וחמודה