מספר טלפון


8386340 - 04 פרסיניץ לילי ומוריס
8386341 - 04 ללוש רוני וחיה
8386344 - 04 לבנפלד גיזלה
8386348 - 04 רוזנברג מקס
8386349 - 04 וילנר אלטה