מספר טלפון


8386381 - 04 יעקובי חביבה
8386382 - 04 חנה ואברהם צחר
8386383 - 04 פרילוצקי אליהו קבלן בנין וביוב
8386384 - 04 בלנק אלון
8386385 - 04 שפיר דב
8386386 - 04 סנדביץ בר בע"מ מרכז הכרמל
8386387 - 04 מוסקוביץ חיים
8386388 - 04 מוסקוביץ איריס