מספר טלפון


8386390 - 04 חנצינסקי מיכאל
8386391 - 04 בק יום טוב
8386392 - 04 א א סלמה גרנות דן ודב
8386392 - 04 גרנות דן ודב א א סלמה גרנות דן ודב
8386393 - 04 ריינס לאוניד
8386394 - 04 חוש פבל
8386395 - 04 וייס מלי ודוד
8386396 - 04 יאיר וסימה יעקובי
8386397 - 04 ישעיהו וחיה מאורי
8386398 - 04 פרידמן אפרים נהג