מספר טלפון


8386402 - 04 זיידאן חדר קבלן לעבודות אבן
8386405 - 04 שרון שאול ונויה
8386409 - 04 הרצוג צימרמן אליזבט