מספר טלפון


8386420 - 04 האס לוטה וולטר
8386421 - 04 ברנט ד"ר משה רופא ילדים וד"ר נינה
8386422 - 04 פרי (משה (פרילוצקי
8386423 - 04 סנה נתנאל
8386424 - 04 עבדולג ואד עודה
8386425 - 04 זינגר גבריאל מהנדס כימאי
8386426 - 04 ישראל צבי ורות
8386427 - 04 לוטן יעקב וורד
8386428 - 04 קפילביץ רינה