מספר טלפון


8386430 - 04 פריזנט ברטה ואהרון
8386431 - 04 זלמנוביץ סלי
8386433 - 04 הלחמי יהודית
8386434 - 04 ברודרמן אלי ומאירה
8386435 - 04 לב יוסף וויואן
8386436 - 04 ברודרמן אלי
8386439 - 04 הנדל אריה