מספר טלפון


8386440 - 04 כפרי פנחס
8386441 - 04 בקר יעל
8386445 - 04 ציפורה ברגר
8386448 - 04 פופלינקר טובה