מספר טלפון


8386451 - 04 אגודת שוחרי האוניברסיה העברית בא"י
8386452 - 04 און נילי ואילן בר
8386453 - 04 זלמנוביץ זלמן
8386454 - 04 לרנר הניה ועודד
8386455 - 04 יהלום דב
8386456 - 04 לובטון שלמה ושרה
8386458 - 04 דבוניצקי לודמילה
8386459 - 04 (פקס) יעקובי אביגדור א יעקובי אדריכלים