מספר טלפון


8386470 - 04 רייס חיים
8386471 - 04 שחם צור
8386473 - 04 פפיר יעקב ופינה
8386474 - 04 יהושע מהנדס מלודיסטה
8386475 - 04 באבו זהבה ואלי
8386476 - 04 ברן ישראל וברוריה
8386479 - 04 דורי מאירה ומרקוס אברהם