מספר טלפון


8386501 - 04 לביא בנימין ובלה
8386502 - 04 זויסה מרים ויוסף
8386503 - 04 שרון מירית ונתן
8386504 - 04 לוי ד"ר יורם
8386508 - 04 עודה חסן