מספר טלפון


8386510 - 04 ד"ר יוסף ברלב
8386512 - 04 לישנסקי יוסף וקלרי
8386516 - 04 מרבך אורי
8386518 - 04 רוטשילד שרה
8386519 - 04 ישראלי שמואל