מספר טלפון


8386530 - 04 הנדל שולמית ודוד רואה חשבון
8386531 - 04 תדמור שלומית
8386534 - 04 לינצפלד דוד ולילי
8386537 - 04 בלאושטיין יקותיאל ציוד טכני ואלקטרוני
8386538 - 04 אמסטר תקוה
8386539 - 04 אדרעי חיים