מספר טלפון


8386560 - 04 רותם רחל ויוסף
8386562 - 04 פרץ דנציגר
8386563 - 04 קלרה שפר מספרה לגברות
8386563 - 04 שפר קלרה סלון ומספרה לגברות
8386564 - 04 שרצר אפרים
8386565 - 04 יחיאלי יצחק
8386567 - 04 מאיר אוסקר
8386568 - 04 יוסף נהרי
8386569 - 04 מעונו ינובסקי אורי עו"ד משרד