מספר טלפון


8386590 - 04 נוי נר מיקי מהנדס כלכלן
8386591 - 04 ברששת מרים
8386592 - 04 דוידוביץ פטר
8386593 - 04 פודהייצר מאיר ושרה
8386594 - 04 מוסקטי גבריאלה
8386595 - 04 לכטמן חנן ויונה
8386596 - 04 דייצמן מרסלו וקלרה