מספר טלפון


8386611 - 04 שולמן פשה
8386613 - 04 טקאטש מלכה
8386614 - 04 בית הכנסת אבות ובנים
8386616 - 04 יהודית פישר
8386617 - 04 אנטבי רוני
8386618 - 04 שפטר ארנסט מהנדס ואיסה