מספר טלפון


8386641 - 04 אלישר מרים ופרץ בצלאל
8386642 - 04 פרץ ד"ר בצלאל אליק
8386644 - 04 חזני ד"ר אנה וד"ר אליצור רופא
8386645 - 04 זלומונס ראובן ואלעד וזלומונס שני
8386648 - 04 בורשטיין בני ולאה
8386649 - 04 אלקון רחל