מספר טלפון


8386660 - 04 בירמן יוסף ופלורה
8386661 - 04 גרובר חיים וחנה
8386662 - 04 גבע אגנס
8386664 - 04 שלום ודינה מעונם דלר
8386665 - 04 גרנצל משה ואירית
8386666 - 04 אוחנה אלי ומלכה
8386667 - 04 לכמן ד"ר חנוך רופא שיניים
8386668 - 04 אלון ושרית רביד
8386669 - 04 אנטורם אלרן רחל