מספר טלפון


8386670 - 04 שורץ ליאת ועופר
8386671 - 04 (פקס) החברה לתערוכות ישראל חיפה בע"מ
8386672 - 04 בוכהולץ סולי ורובר
8386673 - 04 באום שמואל ורינה
8386674 - 04 סנטר חיפה בע"מ ליזר
8386675 - 04 המרכז לכף הרגל
8386675 - 04 מרכז לכף הרגל המרכז לכף הרגל
8386676 - 04 שחר אברי
8386677 - 04 יקירה גיא
8386678 - 04 שגעון הפאנקי זגה אדית