מספר טלפון


8386740 - 04 צוק נחשון ותמר
8386743 - 04 פסקל זליג (ג'יקה) ומיכה
8386744 - 04 נפתלי ד"ר ישראל וגבריאלה
8386747 - 04 זיס מאיר ומריאנה