מספר טלפון


8386751 - 04 רוזנטל טלה ומרדכי
8386755 - 04 טבת נתן ואסתר
8386756 - 04 בנימין ליזה ובנגי
8386758 - 04 טודוסין ד"ר טבי