מספר טלפון


8386760 - 04 שפי שורה
8386761 - 04 מיכאליס אני
8386762 - 04 בלנקה נאש
8386763 - 04 ברקוביץ שאול
8386764 - 04 עודה אחמד
8386765 - 04 חלפון אליהו
8386766 - 04 רוזנפלד נחמה ומשה
8386767 - 04 יעקבסון יעקב
8386768 - 04 ענתבי י ושות' בע"מ
8386769 - 04 זמיר אפרים מהנדס חשמל