מספר טלפון


8386790 - 04 זיידן פאיזי קבלן לעבודות בנייה ושפוצים
8386791 - 04 פרי איריס ויוסי
8386792 - 04 סלמן ניסים
8386793 - 04 בן דוד שלומית
8386794 - 04 ריטל דניאל וקלריס
8386795 - 04 זמר "מכון לנקוי כימי "כרמל
8386796 - 04 גולדשטיין אידה
8386797 - 04 שרון ראובן ואריקה
8386798 - 04 שטיין מרדכי ולאה