מספר טלפון


8386801 - 04 נין נון רוני
8386802 - 04 גוטסמן קלרה והרברט
8386803 - 04 סולומון נחום ואיטה
8386804 - 04 ליפה זדנקה
8386805 - 04 נצר צבי וביאנקה
8386806 - 04 הילברון חוה וגרשון
8386807 - 04 אנטבי אודט
8386808 - 04 ריטל דניאל וקלריס