מספר טלפון


8386820 - 04 עפרוני רינה ואמנון רב חובל
8386821 - 04 גולדברג משה ומרים
8386823 - 04 מפקח ומרכז חינו' טכנולוגי עודה ד"ר אברהים
8386824 - 04 פולרסקי מרי ועמנואל
8386827 - 04 חן יפעת
8386828 - 04 מאיר ד"ר עלי רופא שיניים
8386829 - 04 הראל שמחון