מספר טלפון


8386832 - 04 גולדשטיין יעקב והלנה
8386833 - 04 גוטפריד שמואל וידידה
8386834 - 04 מנהל
8386835 - 04 שירי וקלר אליהו
8386835 - 04 אליהו וקלר שירי
8386836 - 04 דורון יהודה
8386838 - 04 גלי ים מסעדה סינית המאירי עופר
8386839 - 04 מנדלר ציפורה פלה