מספר טלפון


8386850 - 04 דניאלי רפאל ושרה
8386851 - 04 שנבור אסמעיל עוסמאן קבלן לשיפוצי בנין ואבן
8386852 - 04 שוורץ אלכסנדר
8386853 - 04 ממן ז'קלין וזוזו
8386854 - 04 אסנש דן ואנקה
8386855 - 04 בית הרופא ההסתדרות הרפואית בישראל
8386855 - 04 הסתדרות רפואית בישראל בית הרופא
8386856 - 04 ספריה בית הרופא ההסתדרות הרפואית בישראל
8386857 - 04 ששון יוסף