מספר טלפון


8386860 - 04 נכסים בע"מ מאי
8386861 - 04 וולקוביץ שלמה
8386862 - 04 לונקר ברטה
8386863 - 04 ינקלביץ יוסף ואסתר
8386864 - 04 מוצניק ד"ר גרשון
8386865 - 04 קמני יוליה
8386866 - 04 גורדון אולגה ואלכסנדר