מספר טלפון


8386870 - 04 רוטנשטיין שמעון
8386873 - 04 גלוקסמן ארנסט עורכי פטנטים שמעון לביא
8386874 - 04 שטרק דר פאולה
8386875 - 04 בליט דוד ואלקה
8386876 - 04 ססלר יהודה וקלרה
8386877 - 04 רבינוביץ יצחק ובלומה
8386878 - 04 פיצה פלרמו משלוחים רוזן אילן
8386879 - 04 סקובנזון ישראל