מספר טלפון


8386903 - 04 לוי תמר וניסים
8386904 - 04 קרנץ בלה וירון
8386905 - 04 ויזיגרוצקי שמואל
8386907 - 04 לוין חנה ודב