מספר טלפון


8386910 - 04 הנדלמן תמר
8386912 - 04 סרוסי שמחה
8386913 - 04 זלצר לואיס
8386914 - 04 גולדשטיין אסתר וזאב
8386915 - 04 בן שאול חנה ואליהו
8386918 - 04 עמר ורד ושלמה