מספר טלפון


8386920 - 04 מנור משה ואילה
8386921 - 04 דונת ראובן ונגה
8386923 - 04 נוימן לאה וזאב
8386926 - 04 שחם זיוה ומרטין
8386927 - 04 גנון דוד וזהבה
8386928 - 04 סגל יצחק ובלהה
8386929 - 04 ישראלי ד"ר אלה מקרוביולוגית ושמעון