מספר טלפון


8386972 - 04 תוכנה ל מ ש
8386977 - 04 נוסבאום יוסף
8386978 - 04 נוסן צבי סוחר